Angličtina

  • získala postavenie lingua franca v mnohých častiach sveta ako dorozumievací jazyk v mnohojazyčných oblastiach.
  • je tretím najrozšírenejším materinským jazykom po mandarínštine (čínštine) a španielčine.
  • je jazyk, ktorý študuje najviac ľudí učiacich sa viac jazykov.
  • je oficiálny jazyk 60 krajín celosvetovo.
  • je oficiálny jazykom oblohy. Všetci piloti lietadiel medzinárodných letov hovoria anglicky.
  • sa stala oficiálnym jazykom Organizácie spojených národov a aj Európskej únie.

    Príprava na maturity z angličtiny
    Temža, Londýn